Silvernäbb

Euodice

Skötselråd av Rilo Zoo AB, Solåscenter, Jönköping.

Skötsel av silvernäbb

Silvernäbb hör till arten astrild och härstammar från Asien och Afrika.

Livslängd

Ca 6-8 år.

Storlek

Längd 10-13 cm. Vikt ca 15-20g som vuxen.

Könsmognad

Silvernäbben tar gott om tid på sig att börja häcka i en ny miljö, upp till 12 månader. Honan ruvar sina 4-6 ägg i 12-14 dygn. Ungarna lämnar boet efter ca 21 dagar De bör vara 1 månad gamla innan man skiljer dem från sina föräldrar.

Könskillnader

Det går inte se skillnad på hanar och honor genom utseendet.

Buren

Buren bör vara bredare än hög. Minsta mått är L70xB45xH60 och ytan skall vara minst 0,31 m². Finns det fler fåglar i samma bur skall varje fågel ha en yta på 0,03 m². Buren ska placeras på en dragfri och lugn plats, gärna mot en vägg på 2 sidor och inte precis vid en dörröppning. Fågeln bör ha ljust minst 12 tim per dygn. Burbotten täcks med sand, miljöströ, träflis eller sandpapper. (ej tidnings-papper eller kattsand). Buren städas efter behov, minst en gång i veckan. Se till att sittpinnar inte hamnar över mat eller vattenskålar för att eliminera sjukdomar. (det vanligaste veterinärbesöket beror ofta på ohygieniska burar). Vanliga trägrenar som sittpinnar är bra för fågelns fötter. Sätt gärna in ett badkar med vatten. Har fågeln inget badkar, kan du duscha den med ljummet vatten från en blomsterflaska.

Utfodring

Finkfågelblandning, gärna med tillskott av grönsaker, bär och frukter. Man bör förvissa sig om att dessa inte är besprutade med gifter och att fågeln tål dem. Vatten att dricka skall alltid finnas tillgängligt, och byts varje dag. Multivitamin tillsätts i dricksvattnet täcker vitaminbehovet. Krossade snäckskal och kalkgnagsten ges för att täcka fågelns stora kalkbehov. Används inte sand i botten måste den ges i en skål för att underlätta fågelns matsmältning.

Kloklippning

Behöver du klippa klorna gör du det med en klosax, så att inte klorna skadas. Kan du inte utföra detta själv kan du kontakta oss för kloklippning.

Hantering

Är fågeln otam och du skall ta ut den ur buren är en håv det bästa sättet, men var försiktig så att du inte stressar upp den för mycket. När du väl fångat fågeln och håvens öppning ligger mot gallret, tar du ett försiktigt tag runt fågeln med ena handen och med den andra lossar du på nätet om det fastnat i fågelns ben. Lär fågeln att händerna är ofarliga. Detta sker inne i buren. Börja med att sitta bredvid buren och tala lugnt med fågeln. Efter någon dag håller man handen inne i buren med en godis eller hirskolvbit. Släpp inte fågeln för att flyga fritt i rummet de 2 första veckorna. Den måste ha chans att vänja sig med den nya miljön. Första gången måste man täcka alla fönster och bara i ett begränsat utrymme, ha tålamod. Tänk på att tobaksrök, målarfärgslukt mm är ogynnsamt för fågelns lungor. Vid sjukdomssymtom ring din veterinär.

Facebookgoogle_plusFacebookgoogle_plus