Forpus

Forpus

Skötselråd av Rilo Zoo AB, Solåscenter, Jönköping.

Skötsel av sparvpapegoja

Sparvpapegojan härstammar från sydvästra Ecuador och nordvästra Peru.

Den tillhör några av de minsta papegojarterna i världen. Sparvpapegojan är en parlevande fågel.

Livslängd

Kan bli över 20 år.

Storlek

Längd ca 13 cm. Vikt ca 32-34g som vuxen.

Könsmognad

Vid ca 5 månaders ålder. Honan måste vara minst ett år innan första häckningen annars drabbas hon lätt av värpnöd eller dödar kullen av stress. Hanen ska ha ruggat första gången innan han tillåts häcka (vid 6-7 månaders ålder). Bäst är att både honan och hanen är minst ett år.

Könskillnader

Normalfärgen är grön. Hanen har mörkblå rygg till skillnad från honan som har en grön. Hanen har ett blått streck bakom ögat och är blå under vingarna. Det finns olika färgmutationer som t ex blå, pastell, lutino, brokiga. Det kan vara svårt för amatörer att se könsskillnader på en del mutationer.

Buren

Buren bör vara bredare än hög. Minsta mått är L70 x B45 x H60 och ytan skall vara minst 0,31 m². Finns det fler fåglar i samma bur skall varje fågel ha en yta på 0,04 m².

Buren ska placeras på en dragfri och lugn plats, gärna mot en vägg på 2 sidor och inte precis vid en dörröppning. Fågeln bör ha ljust minst 12 tim per dygn. Burbotten täcks med sand, miljöströ, träflis eller sandpapper. (ej tidningspapper eller kattsand).

Buren städas efter behov, minst en gång i veckan. Se till att sittpinnar inte hamnar över mat eller vattenskålar för att eliminera sjukdomar. (det vanligaste veterinär-besöket beror ofta på ohygieniska burar). Vanliga trägrenar som sittpinnar är bra för fågelns fötter. Sätt in ett badkar med vatten.

Fågeln vill gärna ha leksaker, något som den kan plocka och pilla med, det är en bra sysselsättning och aktivering. Du kan med fördel ha flera olika leksaker och varva mellan dessa. Tänk på att alltid noga stänga öppningar på buren så fågeln inte rymmer, gå med jämna mellanrum igenom buren så inget är trasigt där den kan ta sig ut. Välj en bur som är anpassad till fågeln så gallret håller rätt täthet.

Utfodring

Parakit-agapornis-undulat-blandning som basfoder. Svällda eller grodda fröer, frukt och grönsaker, torra eller grodda hirskolvar, riven morot, äppelhalvor, nypon, späda maskrosblad, rönn- och hagtornsbär, fröställningar av älggräs mm Sepiaskal, krossat snäckskal bör alltid finnas tillgängligt i buren.

Dricksvatten ges dagligen, gärna tillsatt med multivitaminer. Glöm inte att diska vatten-behållaren. Färska kvistar av sälg, pil eller obesprutade fruktträd ges för gnag- och sysselsättningsbehoven. Används inte sand i botten bör den ges i en skål för att underlätta fågelns matsmältning.

Kloklippning

Behöver du klippa klorna gör du det med en klosax, så att inte klorna skadas. Kan du inte utföra detta själv kan du kontakta oss för kloklippning.

Hantering

Sparvpapegojan är en liten pigg och nyfiken papegoja och trivs parvis. Den är tuff och ganska dominant och kan vara aggressiv mot artfränder. Ha inte sparvpapegoja tillsammans med dvärgpapegojor. De har ett kvittrande läte (mer tystlåtande än undulater).

Det är inga problem att göra en sparvpapegoja tam, men de är inga talare. Lär fågeln att händerna är ofarliga. Detta sker inne i buren. Börja med att sitta bredvid buren och tala lugnt med fågeln. Stirra den inte i ögonen. Det kan uppfattas som hotfullt. Efter någon dag håller man handen inne i buren med en godis eller hirskolvbit.

Släpp inte fågeln för att flyga fritt i rummet de 2 första veckorna. Den måste ha chans att vänja sig med den nya miljön. Första gången måste man täcka alla fönster och bara i ett begränsat utrymme, ha tålamod. Tänk på att tobaksrök, målarfärgslukt mm är ogynnsamt för fågelns lungor. Fågeln är i huvudsak dagaktiv.

Kontrollera dagligen fågelns hälsa. Sparvpapegojan är tålig och drabbas sällan av sjukdomar. Tecken på sjukdom kan vara att den är hängig och slö, att den äter dåligt och dricker dåligt. Fjäderdräkten kan verka matt och/eller uppburrad och fågeln kan ha diarré eller förstoppning. Vid sjukdomssymtom ring din veterinär.

Facebookgoogle_plusFacebookgoogle_plus