Med miljön i åtanke

Många av de produkter vi säljer till våra djur innehåller plast. Det vi kan göra för att minska plastkonsumtionen är att i allt annat använda så lite plast som möjligt. 
Vi uppmanar våra kunder att ta egen bärkasse med sig, att ta med en tom bytta eller låda för att fylla på av våra lösviktsprodukter och vi erbjuder enbart ekobajspåsar som går snabbare för naturen att bryta ner.


" Varje färre plastpåse vi använder är en vinst för vår natur."

Maria Qvarnström